Busy KIDS 1,2,3

Kurz vytvorený pre potreby žiakov prvého stupňa základnej školy, predovšetkým tretiakov a štvrtákov. Deti tejto vekovej kategórie majú už vedomosti o určitých gramatických javoch v materinskom jazyku, preto i v štúdiu anglického jazyka môžu postúpiť na vyššiu úroveň. Väčšiu časť vyučovacích hodín budeme tráviť tvorivými aktivitami podporujúcimi spontánnu komunikáciu, prirodzenú výslovnosť a schopnosť pohotovo reagovať.

Výučba prebieha pomocou pútavých príbehov, ktorými sa rozvíjajú komunikatívne schopnosti. Kombináciou živého metodického prístupu a zaujímavého moderného učebného materiálu sa u detí buduje radosť zo štúdia jazyka a motivácia naučiť sa čo najviac. Obľúbený kurz u detí i lektorov s výbornými výsledkami!

Intenzita: 2 x týždenne (Busy Kids 1,2: pon. + str. 16:00 – 16:50, Busy Kids 3: ut.+štv. 15:00 – 15:50)

Cena: cca 55 eur mesačne

Počet detí v skupine: 3-6
Úvod     │     Kurzy pre deti     │     Detské tábory     │     Zápis     │     Galéria     │     Kontakt

Copyright © 2015 kidsacademy.sk. Všetky práva vyhradené.

Vitajte v Kids academy

Happy Kids 1,2

Curious Kids 1,2

Busy Kids 1,2,3

Cheerful Kids 2,3

Teens 1,2

Individuálne hodiny

Príprava na skúšky

Miesto a čas
vyučovania

Komenského 2

Úvod

Kurzy
pre deti

Detské
tábory

Zápis

Kontakt

Blog