Busy KIDS 1,2,3

Kurz anglického jazyka pre žiakov základnej školy, od druhákov po šiestakov. Deti tejto vekovej kategórie majú už vedomosti o určitých gramatických javoch v materinskom jazyku, preto i v štúdiu anglického jazyka môžu postúpiť na vyššiu úroveň. Väčšiu časť vyučovacích hodín budeme tráviť tvorivými aktivitami podporujúcimi spontánnu komunikáciu, prirodzenú výslovnosť a schopnosť pohotovo reagovať.

Výučba prebieha pomocou pútavých príbehov, ktorými sa rozvíjajú komunikatívne schopnosti. Kombináciou živého metodického prístupu a zaujímavého moderného učebného materiálu sa u detí buduje radosť zo štúdia jazyka a motivácia naučiť sa čo najviac. Obľúbený kurz u detí i lektorov s výbornými výsledkami!

Možnosť náhrady vymeškaných hodín v rovnakých alebo podobných kurzoch!

Zaradenie:

Busy Kids 1 odporúčame tretiakom a šikovným druhákom,

Busy Kids 2 štvrtákom a pokročilým tretiakom,

Busy Kids 3 pokročilým štvrtákom, príp. piatakom, ktorí potrebujú rýchlo napredovať ale majú slabšie základy,

Busy Kids 4 pre  šiestakov a pokročilých piatakov.Úvod     │     Kurzy pre deti     │     Detské tábory     │     Zápis     │     Galéria     │     Kontakt

Copyright © 2022 kidsacademy.sk. Všetky práva vyhradené.

Vitajte v Kids academy
Komenského 2

Úvod

Kurzy
pre deti

Detské
tábory

Zápis

Kontakt

Blog

Happy Kids 1,2

Busy Kids 1,2,3

Teens

Konverzácie

Individuálne hodiny

Príprava na skúšky

Online výučba