Busy KIDS 1,2,3

Kurz vytvorený pre potreby žiakov prvého stupňa základnej školy, predovšetkým tretiakov a štvrtákov. Deti tejto vekovej kategórie majú už vedomosti o určitých gramatických javoch v materinskom jazyku, preto i v štúdiu anglického jazyka môžu postúpiť na vyššiu úroveň. Väčšiu časť vyučovacích hodín budeme tráviť tvorivými aktivitami podporujúcimi spontánnu komunikáciu, prirodzenú výslovnosť a schopnosť pohotovo reagovať.

Výučba prebieha pomocou pútavých príbehov, ktorými sa rozvíjajú komunikatívne schopnosti. Kombináciou živého metodického prístupu a zaujímavého moderného učebného materiálu sa u detí buduje radosť zo štúdia jazyka a motivácia naučiť sa čo najviac. Obľúbený kurz u detí i lektorov s výbornými výsledkami!

Intenzita: 2 x týždenne (Busy Kids 1,2: pon. + str. 16:00 – 16:50, Busy Kids 3: ut.+štv. 15:00 – 15:50)

Cena: cca 55 eur mesačne

Počet detí v skupine: 3-6
Úvod     │     Kurzy pre deti     │     Detské tábory     │     Zápis     │     Galéria     │     Kontakt

Copyright © 2015 kidsacademy.sk. Všetky práva vyhradené.

Vitajte v Kids academy

Happy Kids 1,2

Curious Kids 1,2

Busy Kids 1,2,3

Cheerful Kids 2,3

Teens 1,2

Individuálne hodiny

Príprava na skúšky

Úvod

Kurzy
pre deti

Detské
tábory

Zápis

Galéria

Kontakt

Miesto a čas
vyučovania

Komenského 2