Miesto a čas vyučovania

Miesto vyučovania Komenského 2, Košice - budova Strojníckej priemyslovky

Happy Kids 1: utorok 17:00 - 17:50, štvrtok 16:00 - 16:50 (intenzita 1x týždenne)

Happy Kids 2: utorok 16:00 - 16:50, štvrtok 17:00 – 17:50, streda 16:30 – 17.20 (intenzita 1x týždenne)

Curious Kids : pondelok 17:00 – 18:00, štvrtok 17:00-18:00 (intenzita 1x týždenne)

Busy Kids 1: pondelok a streda 15:00 - 15:50 (intenzita 2x týždenne)

Busy Kids 2: pondelok a streda 17:00 – 17:50 (intenzita 2x týždenne)

Busy Kids 3: pondelok a streda 16:00 – 16:50 (intenzita 2x týždenne)

Busy Kids 4: utorok a štvrtok 15:00 – 15:50 (intenzita 2x týždenne)

Cheerful Kids 2: utorok  a štvrtok  16:00 - 16:50 (intenzita 2x týždenne)

Teens : pondelok a streda 15:00 - 15:50 (intenzita 2x týždenne)

Príprava na skúšky (maturita, FCE): piatok 15:00 – 16:30