Cheerful Kids 2,3

Kurzy pre žiakov druhého stupňa základnej školy a stredoškolákov.


Kurzy prebiehajú konverzačnou metódou. Gramatické javy sú vysvetľované jednoducho a precvičované zábavnými aktivitami. Na našich hodinách Vás čaká množstvo aktivít zameraných na konverzáciu – role play, diskusie, riešenia problémov, interview… Prelúskame sa zaujímavými článkami, rozoberieme si anglické piesne a vy získate pocit, že neexistuje nič jednoduchšie ako rozprávať po anglicky!

Pre správne zaradenie je nevyhnutný krátky pohovor v KIDS Academy.

Intenzita: 2 x týždenne (utorok + štvrtok 16:00-16:50)

Cena: 55,23 eur (mesiac)

Počet študentov v skupine: 3-6


Úvod     │     Kurzy pre deti     │     Detské tábory     │     Zápis     │     Galéria     │     Kontakt

Copyright © 2015 kidsacademy.sk. Všetky práva vyhradené.

Vitajte v Kids academy

Happy Kids 1,2

Curious Kids 1,2

Busy Kids 1,2,3

Cheerful Kids 2,3

Teens 1,2

Individuálne hodiny

Príprava na skúšky

Miesto a čas
vyučovania

Komenského 2

Úvod

Kurzy
pre deti

Detské
tábory

Zápis

Kontakt

Blog