Curious KIDS 1,2

Kurz pre deti vo veku 5 – 7 rokov, u ktorých sa podporuje radosť z učenia. Spievať, tancovať i kresliť, strihať a lepiť... to všetko budeme robiť po anglicky.

Deti sa neučia len izolované slovíčka, básničky či pesničky, ale učia sa i jednoduchým spôsobom vyjadrovať svoje pocity a názory, jednoducho rozprávať o svojej rodine, záľubách a iným im blízkym témam. Deti si rýchlo obľúbia jazykové aktivity a hry, do ktorých budú zapájať všetky svoje zmysly. Jazykové schopnosti detí sa budú rozvíjať systematickým metodickým prístupom vytvárajúc pevný základ pre ďalšie štúdium angličtiny.

Hodiny sú dopĺňané množstvom hier a zábavných aktivít, ktoré naši lektori pripravili špeciálne pre túto vekovú kategóriu. Pre prirodzenú výslovnosť a schopnosť postupne čítať anglické slová čerpáme zo zahraničnej literatúry, ktorú používajú deti rovnakého veku v anglicky hovoriacich krajinách.

Dĺžka hodiny: 60 min.

Intenzita: 1x týždenne (štvrtok 17:00 – 18:00)

Cena: cca 33 eur (mesiac)Úvod     │     Kurzy pre deti     │     Detské tábory     │     Zápis     │     Galéria     │     Kontakt

Copyright © 2022 kidsacademy.sk. Všetky práva vyhradené.

Vitajte v Kids academy
Komenského 2

Úvod

Kurzy
pre deti

Detské
tábory

Zápis

Kontakt

Blog

Happy Kids 1,2

Busy Kids 1,2,3

Teens

Konverzácie

Individuálne hodiny

Príprava na skúšky

Online výučba