Curious KIDS 1,2

Kurz pre deti vo veku 5 – 7 rokov, u ktorých sa podporuje radosť z učenia. Spievať, tancovať i kresliť, strihať a lepiť... to všetko budeme robiť po anglicky.

Deti sa neučia len izolované slovíčka, básničky či pesničky, ale učia sa i jednoduchým spôsobom vyjadrovať svoje pocity a názory, jednoducho rozprávať o svojej rodine, záľubách a iným im blízkym témam. Deti si rýchlo obľúbia jazykové aktivity a hry, do ktorých budú zapájať všetky svoje zmysly. Jazykové schopnosti detí sa budú rozvíjať systematickým metodickým prístupom vytvárajúc pevný základ pre ďalšie štúdium angličtiny.

Hodiny sú dopĺňané množstvom hier a zábavných aktivít, ktoré naši lektori pripravili špeciálne pre túto vekovú kategóriu. Pre prirodzenú výslovnosť a schopnosť postupne čítať anglické slová čerpáme zo zahraničnej literatúry, ktorú používajú deti rovnakého veku v anglicky hovoriacich krajinách.

Dĺžka hodiny: 90 min.

Intenzita: 1x týždenne (utorok 16:00 – 17:30)

Cena: 47,60 eur (mesiac)Úvod     │     Kurzy pre deti     │     Detské tábory     │     Zápis     │     Galéria     │     Kontakt

Copyright © 2015 kidsacademy.sk. Všetky práva vyhradené.

Vitajte v Kids academy

Happy Kids 1,2

Curious Kids 1,2

Busy Kids 1,2,3

Cheerful Kids 2,3

Teens 1,2

Individuálne hodiny

Príprava na skúšky

Úvod

Kurzy
pre deti

Detské
tábory

Zápis

Galéria

Kontakt

Miesto a čas
vyučovania

Komenského 2