Úvod     │     Kurzy pre deti     │     Detské tábory     │     Zápis     │     Galéria     │     Kontakt

Copyright © 2022 kidsacademy.sk. Všetky práva vyhradené.

Vitajte v Kids academy

Prevádzka KIDS Academy:
Komenského 2
Košice 040 01

Kontaktná osoba:
Ing. Jana Kolesárová

Mobil:
+421 918 611 434

E-mail:
anglictina@kidsacademy.sk

Komenského 2

Úvod

Kurzy
pre deti

Detské
tábory

Zápis

Kontakt

Blog

Denný anglický tábor 2023

Spojenie zábavy a angličtiny pre deti od 4 do 12 rokov. Do tábora sa môžu prihlásiť aj deti, ktoré nenavštevujú naše kurzy počas šk.roka. Znalosť angličtiny nie je podmienkou.

Program:

7:45 – 8:30 príchod detí

8:30 – 9:00 ranný kruh, oboznámenie detí s programom dňa, úvodná anglická rutina (riekanky, pohybové aktivity spojené s jazykom)

9:00 – 9:45 prvá hodina angličtiny zábavnou formou. Detí budú rozdelené min. do dvoch skupín podľa veku. Najmladšie deti budú mať hodiny vedené podobne ako v našich Happy Kids kurzoch. Naučia sa predstaviť, reagovať na základné otázky (počasie, deň, ako sa máme, čo máme radi, apod.), budeme hrať krátke príbehy a rozveselíme sa piesňami a pohybovými hrami kde si upevníme kľúčovú slovnú zásobu. Staršie deti budú mať každý deň tému na ktorú budú hrať role-plays doplnené taktiež o pohybové zábavné hry primerané veku.

9:45 – 10:15 prestávka na desiatu
10:15 – 11:00  druhá hodina angličtiny
11:30 – 12:00
obed v reštaurácii
12:30-15:30
popoludňajší program:

Vesmírny deň: návšteva planetária
Záchranársky deň: Kurz prvej pomoci pre deti v spolupráci s Červeným krížom. Prednáška a praktický výcvik primerane veku detí
Olympijský deň: Areál Anička, športová olympiáda
Prírodný deň: Botanická záhrada
Zmrzlinový deň: park, preliezky, zmrzlina


16:00 odchod domov

V prípade nepriaznivého počasia meníme poradie aktivít vrámci týždňa, zamieňame popoludňajší s dopoludňajším programom alebo využijeme telocvičňu na športové hry vnútri.

Termíny a ceny:

10.-14. júl 2023
17.-21. júl 2023

Cena: 140 EUR

V cene

• 2 hodiny angličtiny každý deň,
• všetky učebné materiály a pomôcky,
• všetky poplatky za vstupné a vybrané atrakcie na popoludňajšie aktivity,
• obedy (polievka, druhé jedlo, nápoj),
• pitný režim,
• vecná odmena na záver tábora.

V cene nie je

• Desiata

Ako sa prihlásiť

Napíšte nám na anglictina@kidsacademy.sk o ktorý termín máte záujem, obratom Vám zašleme prihlášku.

Tešíme sa na všetky deti a spoločné krásne zážitky!