Happy KIDS 1,2

Kurz pre deti od 3 do 6 rokov. Najveselší a najobľúbenejší kurz plný zábavy, hier a smiechu. Deti si zvykajú na existenciu iného ako materinského jazyka a sú povzbudzované k samostatnému prejavu. Hodiny sú vedené na 99% v cieľovom jazyku. Deti sa neučia izolované slovíčka, ale celé vety a už v tomto veku dokážu prerozprávať celý príbeh z učebnice, vypýtať si niečo v obchode a hlavne bez strachu reagovať na anglicky hovoriaceho človeka.

V každej skupinke je 3-6 detí. Hodina je 50 min. dlhá a je nastavená tak, aby dieťa udržalo pozornosť. Aktivity sa striedajú v 4-10 min. intervaloch (spievanie, čítanie, pohybová hra, pracovný list, atď).

Intenzita: 1 x týždenne

Cena: 27 eur mesačne

Možnosť náhrady každej vymeškanej hodiny.


Vitajte v Kids academy

Happy Kids 1,2

Curious Kids 1,2

Busy Kids 1,2,3

Cheerful Kids 2,3

Teens 1,2

Individuálne hodiny

Príprava na skúšky

Úvod

Kurzy
pre deti

Detské
tábory

Zápis

Galéria

Kontakt

Miesto a čas
vyučovania

Komenského 2

Úvod     │     Kurzy pre deti     │     Detské tábory     │     Zápis     │     Galéria     │     Kontakt

Copyright © 2015 kidsacademy.sk. Všetky práva vyhradené.