Online výučba

Aj my sme online. Možnosť individuálnych hodín alebo malých skupiniek z pohodlia domova je možná. Pre deti i dospelých, počas šk. roka či počas prázdnin.

V prípade zásahu vyššej moci prechádzame plynulo na výučbu online vo všetkých našich kurzoch.Úvod     │     Kurzy pre deti     │     Detské tábory     │     Zápis     │     Galéria     │     Kontakt

Copyright © 2022 kidsacademy.sk. Všetky práva vyhradené.

Vitajte v Kids academy
Komenského 2

Úvod

Kurzy
pre deti

Detské
tábory

Zápis

Kontakt

Blog

Happy Kids 1,2

Busy Kids 1,2,3

Teens

Konverzácie

Individuálne hodiny

Príprava na skúšky

Online výučba