Príprava na skúšky

Jedinečné kurzy upravené tak, aby študenti zvládli vybrané skúšky z angličtiny čo najlepšie. Študenti si precvičujú všetky potrebné časti skúšok (reading, listening, writing, grammar test). Každý z týchto kurzov prihliada na špecifiká vybraných skúšok a po dohode so študentmi je upravovaný podľa individuálnych požiadaviek.

Kurz pre maturantov:

Od 25.9.2017 do 25.5.2018 (po písomných skúškach príprava už len na ústnu časť)

Intenzita: 1 x týždenne (90 min.) piatky 15:00 – 16:30

Počet študentov v skupine: 3-6

Cena: 50,40 eur (mesiac)


Úvod     │     Kurzy pre deti     │     Detské tábory     │     Zápis     │     Galéria     │     Kontakt

Copyright © 2015 kidsacademy.sk. Všetky práva vyhradené.

Vitajte v Kids academy

Happy Kids 1,2

Curious Kids 1,2

Busy Kids 1,2,3

Cheerful Kids 2,3

Teens 1,2

Individuálne hodiny

Príprava na skúšky

Úvod

Kurzy
pre deti

Detské
tábory

Zápis

Galéria

Kontakt

Miesto a čas
vyučovania

Komenského 2