Príprava na skúšky – maturita, FCE

Jedinečné kurzy upravené tak, aby študenti zvládli vybrané skúšky z angličtiny čo najlepšie. Študenti si precvičujú všetky potrebné časti skúšok (reading, listening, writing, grammar test). Každý z týchto kurzov prihliada na špecifiká vybraných skúšok a po dohode so študentmi je upravovaný podľa individuálnych požiadaviek.
Úvod     │     Kurzy pre deti     │     Detské tábory     │     Zápis     │     Galéria     │     Kontakt

Copyright © 2022 kidsacademy.sk. Všetky práva vyhradené.

Vitajte v Kids academy
Komenského 2

Úvod

Kurzy
pre deti

Detské
tábory

Zápis

Kontakt

Blog

Happy Kids 1,2

Busy Kids 1,2,3

Teens

Konverzácie

Individuálne hodiny

Príprava na skúšky

Online výučba