Príprava na skúšky

Jedinečné kurzy upravené tak, aby študenti zvládli vybrané skúšky z angličtiny čo najlepšie. Študenti si precvičujú všetky potrebné časti skúšok (reading, listening, writing, grammar test). Každý z týchto kurzov prihliada na špecifiká vybraných skúšok a po dohode so študentmi je upravovaný podľa individuálnych požiadaviek.

Kurz pre maturantov:

Od 17.9.2018 do 24.5.2018 (po písomných skúškach príprava už len na ústnu časť)

Intenzita: 1 x týždenne (90 min.) piatky 15:00 – 16:30

Počet študentov v skupine: 3-6

Cena: 47,25 eur (mesiac)


Úvod     │     Kurzy pre deti     │     Detské tábory     │     Zápis     │     Galéria     │     Kontakt

Copyright © 2015 kidsacademy.sk. Všetky práva vyhradené.

Vitajte v Kids academy

Happy Kids 1,2

Curious Kids 1,2

Busy Kids 1,2,3

Cheerful Kids 2,3

Teens 1,2

Individuálne hodiny

Príprava na skúšky

Miesto a čas
vyučovania

Komenského 2

Úvod

Kurzy
pre deti

Detské
tábory

Zápis

Kontakt

Blog