Teens

Kurzy pre žiakov druhého stupňa základnej školy a stredoškolákov.

Kurzy prebiehajú konverzačnou metódou. Gramatické javy sú vysvetľované jednoducho a precvičované zábavnými aktivitami. Na našich hodinách vás čaká množstvo aktivít zameraných na konverzáciu – role plays, diskusie, riešenia problémov, interview… Prelúskame sa zaujímavými článkami, rozoberieme si anglické piesne a vy získate pocit, že neexistuje nič jednoduchšie ako rozprávať po anglicky!

Pre správne zaradenie je nevyhnutný krátky pohovor v KIDS Academy.

Možnosť náhrady vymeškaných hodín v rovnakých alebo podobných kurzoch!Úvod     │     Kurzy pre deti     │     Detské tábory     │     Zápis     │     Galéria     │     Kontakt

Copyright © 2022 kidsacademy.sk. Všetky práva vyhradené.

Vitajte v Kids academy
Komenského 2

Úvod

Kurzy
pre deti

Detské
tábory

Zápis

Kontakt

Blog

Happy Kids 1,2

Busy Kids 1,2,3

Teens

Konverzácie

Individuálne hodiny

Príprava na skúšky

Online výučba