TEENS 1,2

Pre starších žiakov druhého stupňa základnej školy a študentov stredných škôl.

V týchto kurzoch sa dostane k slovu každý náš študent. Lektor rozpráva takmer výlučne po anglicky a študenti majú možnosť precvičiť si získané vedomosti prostredníctvom role-play, interview či debát.

Nenásilne a v príjemnej atmosfére je študentom jednoducho vysvetlená gramatika. Dôraz však kladieme na jej precvičovanie a prehlbovanie slovnej zásoby v konverzáciach.

Študenti budú mať možnosť precvičiť si i testy, ktoré ich čakajú na prijímacích skúškach, FCE či iných skúškach z angličtiny.

Intenzita: 2 x týždenne (pon.+str. 15:00 – 15:50)

Cena: 55,23 eur (mesiac)

Počet študentov v skupine: 3-6

Úvod     │     Kurzy pre deti     │     Detské tábory     │     Zápis     │     Galéria     │     Kontakt

Copyright © 2015 kidsacademy.sk. Všetky práva vyhradené.

Vitajte v Kids academy

Happy Kids 1,2

Curious Kids 1,2

Busy Kids 1,2,3

Cheerful Kids 2,3

Teens 1,2

Individuálne hodiny

Príprava na skúšky

Úvod

Kurzy
pre deti

Detské
tábory

Zápis

Galéria

Kontakt

Miesto a čas
vyučovania

Komenského 2