TEENS 1,2

Pre starších žiakov druhého stupňa základnej školy a študentov stredných škôl.

V týchto kurzoch sa dostane k slovu každý náš študent. Lektor rozpráva takmer výlučne po anglicky a študenti majú možnosť precvičiť si získané vedomosti prostredníctvom role-play, interview či debát.

Nenásilne a v príjemnej atmosfére je študentom jednoducho vysvetlená gramatika. Dôraz však kladieme na jej precvičovanie a prehlbovanie slovnej zásoby v konverzáciach.

Študenti budú mať možnosť precvičiť si i testy, ktoré ich čakajú na prijímacích skúškach, FCE či iných skúškach z angličtiny.

Intenzita: 2 x týždenne (pon.+str. 15:00 – 15:50)

Cena: 55,23 eur (mesiac)

Počet študentov v skupine: 3-6





Úvod     │     Kurzy pre deti     │     Detské tábory     │     Zápis     │     Galéria     │     Kontakt

Copyright © 2015 kidsacademy.sk. Všetky práva vyhradené.

Vitajte v Kids academy

Happy Kids 1,2

Curious Kids 1,2

Busy Kids 1,2,3

Cheerful Kids 2,3

Teens 1,2

Individuálne hodiny

Príprava na skúšky

Miesto a čas
vyučovania

Komenského 2

Úvod

Kurzy
pre deti

Detské
tábory

Zápis

Kontakt

Blog