Výtvarná v angličtine

Unikátny umelecký kurz vedený v anglickom jazyku. Pre deti od 5 do 10 rokov, ktoré radi relaxujú pri maľovaní, kreslení a tvorení.

Deti budú pracovať v malej skupinke. Každá hodina bude tematicky vymedzená. Vo voľnej atmosfére budú maľovať či kresliť na danú tému. Naučia sa používať rôzne typy farieb a materiálov: vodové, temperové, akrylové, pastelky (voskové/olejové), ceruzky, uhlíky,  tuš, ...

Lektorom je Slovák vyrastajúci od detstva v USA, ktorého znalosť angličtiny je na úrovni native, teda rodeného američana. Lektor má veľký umelecký talent s obrovskou vášňou pre maľovanie.

Lektor sa počas celej hodiny deťom prihovárať len v angličtine. Nenúti deti rozprávať. Ak niektoré dieťatko chce len počúvať a maľovať, nebude ho nútiť. Veríme, že po niekoľkých hodinách sa všetky deti osmelia a budú skúšať s lektorom hovoriť v angličtine.

Našim cieľom je ponúknuť malým deťom možnosť anglických konverzácií nenútene, popri aktivite, ktorú majú radi.

Lektor bude citlivo reagovať na preferencie detí, nenápadne im podsúvať a rozširovať slovnú zásobu k zvolenej téme a v neposlednom rade svedomito sa pripravovať z hodiny na hodinu aby tak po umeleckej ako i jazykovej stránke ponúkol deťom maximum. Vyžaduje sa, aby deti mali naozaj záľubu v maľovaní a tým pádom sa mohli tešiť na všetko, čo im  lektor môže ponúknuť. Je výhodu, ak sa deti s angličtinou už stretli (kurz angličtiny v minulosti, pasívna znalosť z pozerania anglických rozprávok, apod.). Kurz nie je vhodný pre úplných začiatočníkov.

Všetky pomôcky v cene. Malá skupinka detí. Začiatok kurzu 23.6.2019, koniec kurzu 29.6.2020.


Dni výučby: pondelky 16:10 – 17:10

Cena: cca 48 eur mesačne

Max. počet detí v skupine: 6


Úvod     │     Kurzy pre deti     │     Detské tábory     │     Zápis     │     Galéria     │     Kontakt

Copyright © 2015 kidsacademy.sk. Všetky práva vyhradené.

Vitajte v Kids academy
Komenského 2

Úvod

Kurzy
pre deti

Detské
tábory

Zápis

Kontakt

Blog

Happy Kids 1,2

Busy Kids 1,2,3

Cheerful Kids 2,3

Konverzácie

Individuálne hodiny

Príprava na skúšky

Výtvarná v angličtine