Zápis

Zápisy online nepretržite. Osobné zápisy od 4.do 22.9.2017.

Prvé kurzy v šk.roku 2017/2018 otvárame 25.9.2017.

Individuálne hodiny a doučovania od 4.9.2017.

Prihlásenie je možné online, osobné stretnutie si dohodnite emailom alebo telefonicky.

Rešpektujeme všetky sviatky ako i školské prázdniny. Náš školský rok delíme na dva polroky (1. polrok 25.09.2017 - 31.01.2018, 2. polrok 1.2.2018 - 30.06.2018).

Presný harmonogram obdrží každý študent pri zápise do kurzu. Každý študent má možnosť nahradiť si každú vymeškanú hodinu!Úvod     │     Kurzy pre deti     │     Detské tábory     │     Zápis     │     Galéria     │     Kontakt

Copyright © 2015 kidsacademy.sk. Všetky práva vyhradené.

Vitajte v Kids academy

Prevádzka KIDS Academy:
Komenského 2
Košice 040 01

Kontaktná osoba:
Ing. Jana Kolesárová

Mobil:
+421 918 611 434

E-mail:
anglictina@kidsacademy.sk

Komenského 2

Úvod

Kurzy
pre deti

Detské
tábory

Zápis

Galéria

Kontakt

Blog